Prejaviť

dať najavo, doložiť, odhaliť, odkryť, predložiť, predniesť, udať, ukázať


Relevantne k prejaviť