Prekryť

chrániť, kryť, pokryť, potiahnuť, povliecť, prikryť, prikrývať, zakryť, prehlušiť


Relevantne k prekryť