Prekvapiť

ohromiť, udiviť, vyviesť z miery, šokovať


Relevantne k prekvapiť