Premôcť

poraziť, prekonať, vyhrať, zvíťaziť, získať, získať prevahu


Relevantne k premôcť