Premáčať

máčať, premočiť, zmáčať


Relevantne k premáčať