Premena

alterovanie (term.), alterácia (term.), striedanie, zmena, obmena, prechod, transformácia (term.), variant, výmena, zmena, zámena


Relevantne k premena