Premrštený

nepomerný, neprimeraný, prehnaný, preháňajúci


Relevantne k premrštený