Premýšľať

dumať (poeticky), hútať (poeticky), mať na mysli, mieniť, myslieť, nazdávať sa, predpokladať, rozmýšľať, uvažovať, zmýšľať, dumať, rozjímať, uvažovať, špekulovať


Relevantne k premýšľať