Prenesený

alegorický, metaforický, obrazný, symbolický


Relevantne k prenesený