Preniknutie

invázia, nájazd, vniknutie, vpád, vtrhnutie, prepichnutie, prerazenie, vniknutie


Relevantne k preniknutie