Prepásť

premeškať, zmeškať


Relevantne k prepásť