Presahovať

prevyšovať, vymykať sa


Relevantne k presahovať