Preskúmanie

bádanie, prieskum, pátranie, skúmanie, výskum


Relevantne k preskúmanie