Presnosť

exaktnosť, výstižnosť, pádnosť, výstižnosť


Relevantne k presnosť