Prestávka

oddych, odmlka, pauza, prerušenie


Relevantne k prestávka