Presvedčený

dôverujúci


Relevantne k presvedčený