Presvedčivý

dokazujúci, dosvedčujúci, dôkazný, podopierajúci, podporný, potvrdzujúci, usvedčujúci


Relevantne k presvedčivý