Prevrátiť sa

konvertovať, obrátiť, obrátiť sa, otočiť, prekotiť, prekotiť sa, prevrhnúť, prevrhnúť sa, prevrátiť


Relevantne k prevrátiť sa