Prezentovať

predstaviť, predstavovať, predviesť, vystaviť


Relevantne k prezentovať