Prezieravosť

chladnokrvnosť, kľud (nesprávne), obozretnosť, opatrnosť, pokoj, rozvážnosť


Relevantne k prezieravosť