Prezieravý

diplomatický, obozretný, opatrný, ostražitý, predvídavý, rozumný, taktický, umiernený


Relevantne k prezieravý