Priamka

krivka, linka, línia, čiara


Relevantne k priamka