Príbytok

bydlisko, byt, bytová jednotka, dom, domov, domácnosť, obydlie, rezidencia, sídlo


Relevantne k príbytok