Prideliť

nakázať, naordinovať, nariadiť, povedať, predpísať, prikázať, rozkázať, stanoviť, určiť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť


Relevantne k prideliť