Priechod

chodba, pasáž, prechod, prejazd, ulička


Relevantne k priechod