Priepustnosť

permeabilita


Relevantne k priepustnosť