Prijateľnosť

eventualita, možnosť, príležitosť, prípustnosť, východisko, šanca


Relevantne k prijateľnosť