Prijateľný

akceptovateľný, dostatočný, dostačujúci, možný, postačujúci, primeraný, uspokojivý, vhodný, daný, doterajší, eventuálny, existujúci, možný


Relevantne k prijateľný