Príjemca

adresát, akceptor


Relevantne k príjemca