Prijímanie

akceptovanie, akceptácia, prijatie


Relevantne k prijímanie