Prikladať

pripisovať, prisudzovať, pričítať


Relevantne k prikladať