Príležitosť

eventualita, možnosť, prijateľnosť, prípustnosť, východisko, šanca


Relevantne k príležitosť