Primárne

hlavne, predovšetkým


Relevantne k primárne