Primárny

elementárny, hlavný, neodmysliteľný, podstatný, základný, zásadný


Relevantne k primárny