Primeraný

adekvátny, patričný, akceptovateľný, dostatočný, dostačujúci, možný, postačujúci, prijateľný, uspokojivý, vhodný


Relevantne k primeraný