Pripevniť

prilepiť, primontovať, pripichnúť, pripojiť, pritĺcť, priviazať, upevniť


Relevantne k pripevniť