Pripojenie

pridruženie, pričlenenie


Relevantne k pripojenie