Prípustnosť

eventualita, možnosť, prijateľnosť, príležitosť, východisko, šanca


Relevantne k prípustnosť