Prírodná rezervácia

chránená oblasť, národný park, rezervácia


Relevantne k prírodná rezervácia