Príručka

direktíva, inštrukcia, nariadenie, poučenie, predpis, smernica, dokumentácia, manuál, návod, rada, rukoväť, sprievodca


Relevantne k príručka