Príslušný

kompetentný, náležitý, opodstatnený, oprávnený, riadny, správny, vhodný, zaslúžený, zákonitý, korešpondujúci, zodpovedajúci


Relevantne k príslušný