Prístroj

aparát, zariadenie


Relevantne k prístroj