Privodiť

byť príčinou, inciovať, indukovať, navodiť, podnietiť, prebudiť, spustiť, spôsobiť, vyvolať, vzbudiť, zapríčiniť


Relevantne k privodiť