Prizdobiť

okrášliť, ozdobiť, prikrášliť, skrášliť, vyzdobiť


Relevantne k prizdobiť