Problematický

diskutabilný, neistý, nerozhodný, nezaručený, pochybný, rozpačitý, sporný


Relevantne k problematický