Profil

charakter, letora, nátura, povaha, rys, ráz, stránka, temperament, typ, vlastnosť, význam, znak


Relevantne k profil