Prosiť

dožadovať sa, potrebovať, požadovať, pýtať, vyžadovať, žiadať, modlikať (hovorovo), prosíkať (poeticky), pýtať, žobrať


Relevantne k prosiť