Prosperujúci

prospievajúci, úspešný


Relevantne k prosperujúci