Prostoduchý

dobromyseľný, dobrosrdečný, dobrácky, láskavý, úprimný, obmedzený, prihlúply


Relevantne k prostoduchý