Protichodný

antagonistický


Relevantne k protichodný